Πρόγραμμα & επεξηγήσεις μαθημάτων

Πρόγραμμα μαθημάτων

Μαθηματικά

Τα μαθηματικά αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος των μαθηματικών με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Κάθε γράμμα/αριθμός δίπλα στο τμήμα (μαθηματικά Α’, μαθηματικά Γ1’ κλπ) αναφέρεται στο τμήμα/στην ομάδα των παιδιών τα οποία χωρίζονται με βάση την ηλικία/τάξη τους (πχ Α’: πρώτη δημοτικού, Γ1’: πρώτη Γυμνασίου κλπ).

Ειδικότητα δασκάλου: μαθηματικός/ειδικής αγωγής.

Ανάλυση κειμένου

Το τμήμα αυτό αφορά συνήθως σε παιδιά μεγαλύτερων τάξεων (Ε’, Στ’ και Γυμνάσιο) και αποτελεί τη βάση για τη καλή οργάνωση του γραπτού λόγου. Τα παιδιά αναλύουν κείμενα που επιλέγουν μαζί με τον δάσκαλο σε παραγράφους, ενότητες και είδος γραφής και προετοιμάζονται έτσι για τη δημιουργία του δικού τους τρόπου γραφής.

Ειδικότητα δασκάλου: φιλόλογος/ειδικής αγωγής.

Σύνθεση κειμένου

Η σύνθεση κειμένου αποτελεί τη συνέχεια της ανάλυσης. Σε αυτή την ομάδα τα παιδιά μεγαλύτερων τάξεων/ηλικίας δημιουργούν κείμενα με θεματικές που επιλέγουν και που ταιριάζουν με το αναλυτικό πρόγραμμα και αναπτύσσουν τις δεξιότητες δημιουργικής γραφής και οργάνωσης του γραπτού λόγου. Παράλληλα αναπτύσσουν το λεξιλόγιο και τη γνώση τους πάνω σε θέματα που αφορούν στην ηλικία και στα ενδιαφέροντά τους.

Ειδικότητα δασκάλου: φιλόλογος/ειδικής αγωγής.

Γραμματική Συντακτικό

Σε αυτό το τμήμα, τα παιδιά μεγαλύτερων τάξεων δουλεύουν πάνω στη σύνθεση και στην ανάλυση προτάσεων ως προς τα μέρη του λόγου (ρήμα, επίθετο, ουσιαστικό, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ) αλλά και τους γραμματικούς κανόνες που διέπουν περιγραφές, αφηγήσεις και δοκίμια όπως η χρήση χρόνων, ο πλάγιος και ο ευθύς λόγος κλπ. Μαθαίνουν εύκολα και ξεκούραστα κανόνες γραμματικής και σύνταξης της ύλης του δημοτικού σχολείου που όμως θα αποτελέσουν τη βάση για τη γλώσσα του Γυμνασίου αλλά και για τα Αρχαία.

Ειδικότητα δασκάλου: φιλόλογος/ειδικής αγωγής.

Αρχαία

Τα τμήματα των αρχαίων ελληνικών αφορούν στην ύλη κάθε τάξης του Γυμνασίου με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Κάθε γράμμα/αριθμός αναφέρεται σε συγκεκριμένη τάξη γυμνασίου (πχ Γ1: πρώτη Γυμνασίου, Γ2: δευτέρα Γυμνασίου κλπ). Επειδή τα αρχαία ελληνικά αποτελούν μεγάλο άγχος για τους γονείς, στα τμήματα αυτά, τα παιδιά ακολουθούν την ύλη της τάξη τους και ενισχύονται από εξειδικευμένο φιλόλογο χρησιμοποιώντας υλικό και ασκήσεις ακόμα και από το καθημερινό τους σχολικό πρόγραμμα.

Ειδικότητα δασκάλου: φιλόλογος/ειδικής αγωγής.

Κατανόηση & οργάνωση κειμένου

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει τα μαθήματα που χαρακτηρίζουμε ως «θεωρητικά» και αφορά σε παιδιά από Δ’ δημοτικού και πάνω. Σε τμήματα χωρισμένα ανάλογα με την ηλικία/τάξη των παιδιών, τα παιδιά δουλεύουν εναλλακτικούς και πολύ-αισθητηριακούς τρόπους κατανόησης και οργάνωσης της πληροφορίας που λαμβάνουν από το κείμενο ώστε να μπορούν να το «κάνουν δικό τους» και να το αποδώσουν στην τάξη τους. Κυρίως μελετάμε το μάθημα της ιστορίας, της μελέτης περιβάλλοντος και της βιολογίας για τις μεγαλύτερες τάξεις.

Ειδικότητα δασκάλου: δάσκαλος/ειδικής αγωγής.

Φωνολογική ενημερότητα

Η φωνολογική ενημερότητα ή αλλιώς φωνολογική επίγνωση, αναφέρεται στη σύνθεση και στην ανάλυση του γραπτού λόγου όπως αυτός αντιστοιχεί με το τι ακούμε. Είναι ο μηχανισμός με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά όταν ξεκινούν το δημοτικό σχολείο, ποιο γράμμα/σύμβολο αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα/ήχο. Το τμήμα αυτό είναι ιδανικό για τα παιδιά που ξεκινούν τη πρώτη δημοτικού αλλά και για αυτά που ενώ είναι λίγο μεγαλύτερα δεν έχουν ακόμα κατακτήσει τη γραφή και την ανάγνωση.

Ειδικότητα δασκάλου: δάσκαλος/ειδικής αγωγής.

Σκέφτομαι & γράφω

Η ομάδα αυτή αποτελείται από παιδιά τάξεων του δημοτικού και αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων, μικρών παραγράφων και ολοκληρωμένων κειμένων (περιγραφές, αφηγήσεις, γράμμα κλπ). Παράλληλα με την ύλη κάθε τάξης αλλά και με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών δουλεύουμε τη δημιουργική γραφή με σωστή χρήση κανόνων γραμματικής και σύνταξης και ανάπτυξη λεξιλογίου καθώς και γενίκευση κανόνων ορθογραφίας και χρήση των σημείων στίξης.

Ειδικότητα δασκάλου: δάσκαλος ή φιλόλογος/ειδικής αγωγής.

Ορθογραφία

Στα τμήματα της ορθογραφίας ανάλογα με την τάξη, την ηλικία ή και τις δυσκολίες των παιδιών δουλεύουμε και μαθαίνουμε τους ορθογραφικούς κανόνες με πλούσιο υλικό και διαφοροποιημένες διδακτικές μεθόδους που βοηθούν στην απομνημόνευση, στη γενίκευση και στη χρήση της ορθογραφίας σε καθημερινό επίπεδο. Το τμήματα ορθογραφίας είναι ιδανικά για παιδιά με κενά σε συνειρμικούς κανόνες γραμματικής και για παιδάκια με διαπιστωμένες δυσκολίες ορθογραφίας.

Μικροί Εξερευνητές

Στις ομάδες των μικρών εξερευνητών τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού ασχολούνται με τα φαινόμενα της φυσικής της χημείας και της βιολογίας που συναντούν στη καθημερινότητά τους! Μέσα από απλά πειράματα και απλά καθημερινά παραδείγματα τα παιδιά κατανοούν και συζητούν για τα φαινόμενα τα οποία εμπεριέχονται και στην ύλη της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου.

Ειδικότητα δασκάλου: μαθηματικός ή φυσικός/ειδικής αγωγής.

Παίζω & Μαθαίνω Αρχαία Ελληνικά

Η ομάδα αυτή αποτελείται από μαθητές Ε’ ή Στ’ δημοτικού και αποτελεί ένα είδους προετοιμασίας για τα αρχαία του Γυμνασίου. Τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τα αρχαία μέσα από ιστορίες, φράσεις και παροιμίες, ετυμολογία, λεξιλόγιο και γραμματική που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα και που είναι οικεία για αυτά. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν τη καταγωγή και την ιστορία της γλώσσας μας ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονατι για την ύλη του Γυμνασίου χωρίς να κουράζονται.

Ειδικότητα δασκάλου: φιλόλογος/ειδικής αγωγής.

Συναισθηματική Νοημοσύνη – Μαθαίνω τα συναισθήματα

Η ομάδα αυτή είναι για τα παιδιά που δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, να ενταχθούν στη παρέα ή να αποδεχτούν κάποια μικρή δυσκολία (διαφορετικότητά) τους. Συμμαθητές, αδερφάκια ή φίλοι από παλιά, έχουν τη δυνατότητα να δουν και να συζητήσουν δράσεις και αντιδράσεις στο θυμό, στη στεναχώρια, στις αλλαγές ή στις εντάσεις. Με τη κατάλληλη καθοδήγηση, τα παιδιά μοιράζονται αυτό που νιώθουν (ή μπορεί να νιώσουν) και μαθαίνουν τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους!

Ειδικότητα δασκάλου: ψυχολόγος/ειδικός παιδαγωγός.

Συναισθηματική Νοημοσύνη – Επίλυση κρίσεων

Στην ομάδα αυτή μπορούν να συμμετέχουν τα μεγαλύτερα παιδιά (από 11 ετών και πάνω) καθώς είναι η ομάδα που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν στην εφηβεία/προ-εφηβεία και που απασχολούν ιδιαίτερα τους γονείς ενώ τους είναι πολύ δύσκολο να τα προσεγγίσουν στο σπίτι. Τα παιδιά με τη βοήθεια ειδικού θα προσεγγίζουν ένα θέμα «κρίσης» όπως η σεξουαλική αγωγή/εκμετάλλευση, ο σχολικός εκφοβισμός (bullying), το διαδίκτυο, οι σχέσεις με τους γονείς κ.α. Με σεβασμό σε κάθε οικογένεια και με στόχο την ενημέρωση και τη προστασία των παιδιών η ομάδα θα μαθαίνει χρήσιμες πληροφορίες, διατηρώντας την αθωότητα της ηλικίας αλλά και τη σοβαρότητα του εκάστοτε θέματος.

Ειδικότητα δασκάλου: ψυχολόγος/ειδικός παιδαγωγός.
Διάρκεια ομαδικού μαθήματος: 90 λεπτά
Διάρκεια ατομικού μαθήματος: 60 λεπτά
Visit Us On Facebook